Een oord van bang wachten

ontvangen bijdragen

Heel hartelijk dank aan alle schenkers!

Dankzij Uw bijdragen zijn we weer een stapje dichter bij de realisering van dit boek, dat er gewoon moet komen!

Anno 2016 zijn de gebouwen van ‘Kamp Haaren’ nog steeds in tact! Het is een plaats van indrukwekkende herinnering geworden, nabestaanden lopen geëmotioneerd door het deel van het gebouw dat als Gedenkplaats is ingericht; ze slaan het Einschreibbuch op en zoeken de naam van hun vader, grootvader, moeder, grootmoeder, oom, tante…
Daarnaast hebben we in de laatste 6 maanden maar liefst (21) verzoeken ontvangen van nabestaanden, die meer willen weten over de gevangenschap van hun vader, moeder, opa of oma in Kamp Haaren.
Ook voor al deze nabestaanden moet dit boek geschreven worden!

Voor de financiering vragen we momenteel hulp aan allerlei fondsen, die veelal echter cofinanciering eisen van ons als stichting en van belangstellenden. Gedenkplaats Haaren draait echter zonder enige subsidie, dus zijn we hiervoor aangewezen op de bijdragen van belangstellende particulieren en bedrijven.
Met trots kunnen we nu bovenstaand resultaat melden:

€ 16.704

Echter: nog steeds zijn alle bijdragen welkom, dus heeft u misschien nog geen bijdrage gegeven dan kan dit natuurlijk nog steeds:
onze bankrekening is NL78RABO0118146106
ten name van Gedenkplaats Haaren
met vermelding ‘Bijdrage boek’ en uw naam en (post of mail) adres

Élke bijdrage is zeer welkom, maar sponsors van:

  • € 50 of meer ontvangen twee maal onze Nieuwsbrief in 2016
  • € 100 of meer ontvangen ook t.z.t. het boek ‘Een oord van bang wachten’
  • € 1000 of meer worden daarnaast nog vermeld op de pagina “Onze sponsors” (achter in het boek) en op onze website

Gedenkplaats Haaren is een ‘culturele ANBI’ stichting. Dit houdt in dat particulieren op hun aangifte inkomstenbelasting 125% van dit bedrag mogen aftrekken van hun inkomsten en bedrijven zelfs 150%!
Meer info hierover op de pagina Vriendenkring – doneren

nogmaals: HARTELIJK DANK!!

 

HAARENDAEL      

GROOT SEMINARIE

Het imposante ´Groot Seminarie´ fungeerde in de jaren 1941 tot 1944  als gevangenis voor de Sicherheitsdienst (SD) van de Nazi´s!

Bijna 800 gijzelaars werden hier opgesloten (vooraanstaande politici, zakenlieden en andere notabelen) en 3100 gevangenen (verzetsstrijders, Joden, geheimagenten van de spionagetragedie ´Englandspiel´, drukkers en verspreiders van ´Trouw´, leden van de O.D. groep en andere verzetsgroepen).
Een groot aantal van hen werd berecht door het ‘Kriegs Gericht’, dat zitting hield in de tot rechtszaal ingerichte refter.

Wij, Gedenkplaats Haaren, houden de herinnering aan deze gevangenen levend met exposities en rondleidingen in de originele ruimten van het oude Groot Seminarie:

OPDAT WIJ NIET VERGETEN!

In de voorbije jaren zijn over bijna alle Nazi gevangenissen in Nederland boeken geschreven, maar een integrale studie over de gevangenis in Haaren ontbreekt echter nog steeds!
Schrijver Peter Bak (www.bakschrijft.nl) zal het verhaal over deze donkere periode nu gaan schrijven en Boom Uitgevers in Amsterdam publiceert het boek

`Een oord van bang wachten`


Project geschiedschrijving Lager Haaren

Eenenzeventig jaar geleden, in september 1944, werd Lager Haaren door de Sicherheitsdienst (SD) ontruimd – en nog altijd is er geen boek dat de integrale geschiedenis van het kamp vertelt.

Vooraanstaande politici, zakenlieden en andere notabelen werden in het imposante grootseminariegebouw als gijzelaars vastgehouden. Ook leidende verzetsstrijders gingen de weg tussen de dubbele rij lindenbomen die de oprijlaan naar het gebouw nog steeds flankeert; zij werden in Haaren verhoord en moesten er hun proces afwachten.

Hun lotgevallen, zowel van de gijzelaars als de gearresteerde verzetsstrijders, zijn in de loop der jaren fragmentarisch verteld, in mondelinge en gedrukte vorm. Maar ‘het grote verhaal ‘, van een grootseminariegebouw dat drie oorlogsjaren als Geilsellager en Polizeigefängnis dienst heeft gedaan en zowel grote namen als gewone burgers tussen haar muren heeft gehad, is nog altijd niet geschreven!
Peter Bak

Peter B foto 2Dr. Peter Bak, Sint Pancras (1963): historicus, schrijver en redacteur.
Hij publiceerde o.a. “Een meneer van een krant Bruins Slot 1943-1968″.
In 2000 gaat hij als zelfstandig schrijver aan de slag: Bak schrijft!. In die hoedanigheid schrijft hij een biografie van W.F. de Gaay Fortman, diverse boeken volgen.
In Trouw van 5 september j.l. schrijft hij een uitgebreid artikel over de verzetsgroep Trouw, getiteld: “De vergeten drukkers van Trouw”.

Zie voor zijn uitgebreide CV en publicaties: www.bakschrijft.nl
Zijn uitgebreid projectvoorstel ‘Een oord van bang wachten’: onderzoek voorstel

 

Terug