legale en illegale NIEUWSVOORZIENING

tijdens de oorlog

Meteen na de capitulatie van Nederland probeerden de Nazi’s controle te krijgen over de nieuwsvoorziening. Hierdoor was er geen betrouwbaar nieuws meer in het land!

De eerste (illegale) groep, die betrouwbaar nieuws naar buiten bracht, was verzetsgroep “de Geuzen”. Onder de titel “Geuzenactie” publiceerde deze groep op 15 mei 1940 al het eerste illegale nieuwsblad in Nederland. Een exemplaar van dit eerste nummer werd niet meer terug gevonden.
Het blad, of liever het bericht, werd vervaardigd door Bernard IJzerdraad, leraar aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem.

Het tweede bericht verscheen augustus 1940.stencilmach 2 - website

De “Oranjebode” was het eerste nummer van Trouw, zoals dit blad vanaf het tweede nummer tot op heden zou heten.
Dit illegale blad, op calvinistische grondslag, ontstond als afsplitsing van Vrij Nederland na meningsverschillen tussen de redactie en het verspreidingsapparaat. Wim Speelman was een van de initiatiefnemers van Trouw.

Juist tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het dagelijks leven sterk beïnvloed door drukwerk. Het wel of niet bezitten van een stukje papier maakte meer dan eens het verschil tussen leven en dood!
Tijdens de expositie laten we een aantal illegale kranten zien en tonen we hoe de bezetter propaganda inzette in de strijd.
Radio’s, stencilmachines en drukwerk geven veel informatie over het vergaren, verwerken en verspreiden van informatie.

Nieuwsvoorziening in de oorlog was (en is) een zaak van moed.
De gegevens moeten clandestien vergaard worden door middel van vaak primitieve en vernuftig verborgen afluisterapparatuur. De verspreiding van de op deze wijze verkregen berichten werd gedaan door illegale krantjes.

Ontwerp en samenstelling:  werkgroep exposities
Materialen: eigen collectie en  Museum de Bewogen Jaren

 

Opening van deze expositie was zaterdag 14 mei 2016 en is te zien geweest tot 31 oktober 2017,

Terug