In opdracht en onder redactie van Gedenkplaats Haaren is filmmaker Ellen van Kampen voornemens een documentaire te maken met als werktitel: Kamp Haaren, leven tussen vrees en vrijheid.

Deze film verbeeldt menselijke gedragingen en emoties, die hier tijdens de oorlogsjaren huisden, en de herinneringen die na de oorlog waarborgen en betekenis geven aan ons leven nu. Het dramatische verhaal van mannen, vrouwen en kinderen, van gijzelaars, verzetslieden, joden en gevangenen is tot nog toe onderbelicht gebleven. Hun verhaal maken we zichtbaar, zodat we nieuwe, collectieve herinneringen creëren. Deze film is vooral bestemd voor uitzending op televisie en vertoning op daarvoor geschikte festivals.

BIJDRAGEN

Van het benodigde geld is 60% toegekend door o.a. Gemeente Haaren, Gemeente St.Michielsgestel, Fundatie Jeanne van Diessen en Rabobank Hart van Brabant. We willen graag de 100% halen, zodat de film gemaakt kan worden, zoals we die zien: met persoonlijke verhalen, drone shots, animatie en orginele muziek.

Wilt u ook betrokken zijn en bijdragen aan deze film ? Dat kan op de volgende manieren:

€ 25        veel dank, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de film en vermelden uw naam, indien gewenst, op de aftiteling

€ 50       bovenstaande + een VIP-kaart voor de premiére van de film

€ 100     bovenstaande + twee VIP-kaarten voor de premiére van de film

€ 250     bovenstaande + een eigen exemplaar van de film

Andere sponsormogelijkheden zijn (na overleg) zeer welkom !

U kunt uw bijdrage storten op NL78 RABO 0118 1461 06 ten name van: Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 met de omschrijving “Film“, vergeet niet uw adres en/of mailadres erbij te vermelden.

Tijdens het proces houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Als voor-proefje de link naar een trailer van deze film (klik naast de foto hieronder):

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vimeo.com_360356125&d=DwMFaQ&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=iAmw8xdWPLVRJ4fWLPZpZHud8uHDj6R8pPmK_tY5dUk&m=_I3lS7_E2km9626nur8UvKNjpyBydHFmBxLUCEBRoXE&s=F8Ph6FUN1lFl6Z0x3Kd4kj2r5Tcv30irUmuuAqcKOPo&e=