Gedenkplaats Haaren gaat weer open

  • door

Vandaag, 3 april, hebben stichting Cello, de heer Wim Vugts en de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 overeenstemming bereikt over de heropening van de gedenkplaats Haaren.
Het overleg daarover vond in een goede sfeer plaats. De heropening vindt in beginsel plaats per 4 april.
Partijen gaan werken aan een gezamenlijke overeenkomst, die naar verwachting binnen vijf weken gereed zal zijn.

In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de voortzetting van het gebruik van delen van landgoed Haarendael door de Gedenkplaats Haaren.

Daarnaast zullen elementen zijn:
– het gebruik door de Gedenkplaats gedurende het komende seizoen;
– gezamenlijk overleg van de betrokken partijen met de Gemeente Haaren over de toekomst van het landgoed;
– partijen streven naar continu├»teit van het bestaan van de Gedenkplaats in de gebouwen van Haarendael;
– partijen erkennen over en weer het belang van de heer Vugts om te komen tot een adequaat verdienmodel voor het landgoed;
– partijen streven ernaar dat het gebruik door de Gedenkplaats na dit seizoen kan worden voortgezet.

Dit is het voorlopige sluitstuk van een spannende en roerige periode, die op 16 oktober 2017 begon.
Op die dag kregen wij een aanzegging van de zijde van huurder van het landgoed, dhr. W. Vugts, dat hij ons het gebruik van Haarendael per 30 november 2017 opzegde. Hij kon en wilde de kosten niet langer dragen nu de mogelijkheid van een rendabele exploitatie van het landgoed uitbleef, aldus zijn argumentatie. Hierover ontstond een uitvoerige briefwisseling, maar het leidde toch tot eenzijdige afsluiting van de toegang tot de gebouwen vanaf midden januari 2018.

Overleg met de huurder leverde in in eerste instantie geen oplossing, waarop wij ons tot de eigenaar Cello hebben gewend. Wij hebben deze instelling erop aangesproken dat wij al 18 jaren onafgebroken en in goede verstandhouding gebruik konden maken van de ons toegestande ruimten. Wij hebben daar veel waardering voor en hebben meermalen onze dank daarover uitgesproken. Nu was echter van groot belang Cello te overtuigen dat deze, weliswaar mondelinge, overeenkomst niet is beeindigd bij het aangaan van een huurovereenkomst door Cello met dhr. Vugts, maar dat die naast die huurovereenkomst is blijven bestaan.

Wij hebben ons daarom in het vervolg van het proces vooral op Cello gericht. Er volgde veel correspondentie over en weer, overleg met het gemeentebestuur en anderen en veelvuldig advies en tussenkomst van onze adviseurs en leden van het Comit├ę van Aanbeveling.

Daarvoor gaat onze speciale dank uit naar deze adviseurs en de advocaat, die wij hebben geraadpleegd. Zij hebben veel tijd, energie en wijsheid gestoken in deze kwestie. Wij geraakten geleidelijk in intensief overleg met Cello en vervolgens ook met dhr. Vugts. Wij wilden tot het uiterste gaan om een juridische procedure te vermijden. Dat overleg ontwikkelde zich gaandeweg in een goede sfeer met het resultaat zoals hierboven kort is verwoord. Met vertrouwen gaan wij dit overleg nu voortzetten, in eerste instantie om tot de aangekondigde overeenkomst voor de middellange termijn te komen en uiteindelijk tot zekerheid te komen voor een duurzame aanwezigheid van de Gedenkplaats binnen het complex Haarendael. De Partijen hebben het belang daarvan onderschreven. De goede wil van iedereen geeft ons vertrouwen voor de toekomst.

Op woensdag 4 april kregen wij, na ruim 2 maanden, weer toegang tot onze ruimten binnen Haarendael. Eigenlijk zouden wij op dat moment op voorgaande zondag en woensdag al open hebben moeten zijn voor het publiek. Wij hadden op onze website en via plaatselijke nieuwsbladen het publiek medegedeeld, dat de openstelling tot nader orde werd uitgesteld. Ik hoop dat niemand voor een gesloten poort heeft gestaan. Zo ja, dan daarvoor onze oprechte excuses !

Jo Latijnhouwers,
Secretaris Gedenkplaats Haaren – Stichting Vriendenkring 1940 – 1945

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *