Herdenking 75 jaar Englandspiel (zaterdag 7 september 2019)

Herdenken en een beetje vieren.

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat de meeste agenten van het Englandspiel in de eerste week van september 1944 zijn omgebracht in het concentratiekamp Mauthausen.

“Stichting Onderzoek Englandspiel (SOE)” en “Gedenkplaats Haaren” nodigen u uit om dit samen met ons te herdenken in de kapel van de Gedenkplaats te Haaren op zaterdag 7 september 2019.

PROGRAMMA:

Vanaf 13:00 uur ontvangen wij u graag met een kop koffie of thee, vervolgens:

 • 14:00 uur: welkom door Coen Hijszeler, voorzitter SOE
 • lezing over agent Ben Ubbink door familielid Jonathan Graham
 • John Brosens (auteur “Sprong naar het Duister”) vertelt over Pieter Dourlein
 • een bijzonder stukje over Klaas van de Bor
 • Adri Wijnen vertelt over de voortgang van het onderzoek door Stichting SOE

Het programma wordt afgewisseld met liederen van Joe Zawinul.

Voor deze herdenking is een boekje samengesteld, waarin het levensverhaal van een aantal agenten is opgenomen. Ook vindt u hierin informatie over het onderzoek en de achtergronden van het Englandpiel. Volledige duidelijkheid hierover laat nog even op zich wachten.

Nog even terug naar de aanhef van dit bericht: “en een beetje vieren”. Ja, de stichting SOE bestaat tien jaar ! We hebben inmiddels het nodige in een ander daglicht geplaatst, maar we zijn er nog niet.

We gaan door !

Aan deze uitnodiging zijn geen kosten verbonden, maar een bijdrage in de kosten van de stichting SOE wordt zeer op prijs gesteld.

De laatste informatie vindt u op de websie www.englandspiel.eu

Graag tot 7 september a.s.

Adri Wijnen

      

      

Uitnodiging VRIENDENDAG 14 September 2019

Beste Vrienden en Vrijwilligers,

Ook dit jaar willen wij u (samen met partner c.q. begeleider) weer uitnodigen voor een gezellige VRIENDENDAG.

Met deze dag willen wij u danken voor de geweldige hulp en ondersteuning die wij ontvangen bij het werk voor onze Gedenkplaats Haaren !!

Op 14 september a.s. bent u hiervoor van harte welkom op de Gedenkplaats !

PROGRAMMA:

13:00 uur: Ontvangst

14:00 uur: Welkom en nieuws door voorzitter Jan Pommer

14:30 uur: Intro documentaire “Kamp Haaren, leven tussen vrees en vrijheid” door Ellen van Kempen

15:00 uur: Wervingsactie door Frank Evers

15:30 uur: Koffie/theepauze

16:00 uur: “Kennistocht”, opgesteld door studenten St. Lucas

17:00 uur: Gezellig napraten met een drankje

17:45 uur: Afsluiting “Vriendendag” door Cees van Roessel

Voor deze middag kunt u zich aanmelden met:

 • een mail naar info@gedenkplaats-haaren.nl onder vermelding van uw naam en adres en of u alleen of met twee personen komt
 • of door even te bellen naar Cees (0411 621 729) of naar Lies (06 2212 4698)

We hopen echt om u ook (weer) te mogen begroeten die dag !

Met hartelijke groet

Bestuur Gedenkplaats Haaren

Raamse Akkers 15

5076 PC Haaren

Opening seizoen 2019

Zaterdag 11 mei 2019

PROGRAMMA:

1. Ontvangst in de aula vanaf 13:00 uur
2. Aanvang van de openingsbijeenkomst in de kapel 14:00 uur
3. Welkom door dagvoorzitter Jan van Kollenburg
4. Openingstoespraak door vertegenwoordiger Gemeentebestuur Haaren
5. Ontsteken van de gedachteniskaars door Haarense kinderen
6. Inleiding door bestuurslid Marc Hameleers
7. Toespraak van toekomstig voorzitter Jan Pommer
8. Korte herdenking met een minuut stilte, “Wilhelmus”-samenzang
9. Huishoudelijke mededelingen
10. Afsluiting
11. Kranslegging bij de “Poort der Zuchten”
12. Informeel samenzijn in de aula

Muzikale intermezzo’s door Blaaskapel De Knoestjes uit Esch

RABO clubkas

Maandagavond, 22 oktober 2018, ontving de Gedenkplaats de directeur Rabobank Hart van Brabant, Lilian Damen-Evers,  en twee medewerksters van de RABO, die, in het kader van de RABO clubkasactie 2018, een chèque kwamen overhandigen…

RABO clubkas 18-10-22 - foto Gerard Monté b
foto: Gerard Monté

Dank zij de stemmers van Haaren heeft deze cheque een waarde van

€ 950,40

Dit bedrag is bestemd voor de documentaire die regisseur/filmmaker Ellen van Kempen gaat maken over ‘Kamp Haaren’ en die zal verschijnen in het najaar van 2019, t.g.v. 75 jaar vrijheid in zuid Nederland.

DANK AAN ALLE STEMMERS

Boek ‘Een oord van bang wachten’

overhandiging boek Peter Bak - W vd Donk

Foto: Peter Franken

Het lang verwachte boek

Een oord van bang wachten

werd op 26 mei 2018 gepresenteerd door auteur Peter Bak.

Tijdens de jaarlijkse herdenking in de kapel van Landgoed Haarendael (waar Gedenkplaats Haaren gevestigd is) heeft Peter zijn nieuwe boek officieel aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk.
BOEK BESTELLEN

Speurtocht

Vandaag, 19 juni 2018, hadden we een geslaagde dag: 35 leerlingen, groep 7/8 van BS de Hasselbraam, begonnen rond 10 uur aan een speurtocht door de Gedenkplaats.
De organisatie hiervan was verzorgd door leerlingen van SintLucas Eindhoven, in het kader van hun opleiding.

de schatkistjes
De leerlingen werden verdeeld in 8 groepjes en moesten op 8 verschillende plaatsen (poort, hal, ontvangstkamer, englandspiel, cel 71, verhoorkamer, atrium, biechtstoel, ziekenzaal, aula) een ‘raadsel’ oplossen, waarna ze een puzzelstuk kregen. Zodra ze de puzzel af was, konden ze de code zien waarmee ze een kistje konden openmaken. In het kistje zat hun beloning.

Rond 12.30 uur had elk groepje hun kistje open en gingen ze lunchen, ook verzorgd door de leerlingen van SintLucas.Hasselbraam - lunch

Gewéldig hoe deze studenten dit in elkaar hebben gezet, met in het achterhoofd: de kinderen moeten op een speelse manier kennis maken met de Gedenkplaats én de geschiedenis van deze plek. En het werkte!!   Zo goed zelfs, dat we (de aanwezige vrijwilligers) gaan bekijken hoe we hier een vaste activiteit van kunnen maken voor meerdere basisscholen c.q. voortgezet onderwijs.

Cees van Roessel

BS Klimop herdenkt

Op 8 mei j.l. kwam weer een groep kinderen van BS Klimop naar de ‘Poort der Zuchten’ om WO II te herdenken.

Klimop kranslegging

 

In het bijzijn van loco-burgemeester Carine Blom en vrijwilliger Cees van Roessel was het een mooie, ingetogen plechtigheid! Na een korte inleiding van Cees hingen twee leerlingen en Mevr. Blom het prachtige bloemstuk aan de poort (een Rijksmonument), waarna er een minuut stilte was (afgezien van het autoverkeer op de snelweg helaas).

Nadat vervolgens Mevr. Blom in een korte toespraak vertelde wat het inhoudt om te gedenken…, nu nog steeds, lazen ten slotte twee leerlingen een gedicht voor.Klimop kinderen gedenken

Waarlijk een mooie, sfeervolle herdenking!
Dank aan de leerkrachten, kinderen, Cees en Carine Blom, maar ook aan Anny, die ook dit jaar weer voor de bloemen zorgde!
Klimop gedicht

14-5-2018 – Mariëtte Denissen, HaarenEen

Gedenkplaats Haaren gaat weer open

Vandaag, 3 april, hebben stichting Cello, de heer Wim Vugts en de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 overeenstemming bereikt over de heropening van de gedenkplaats Haaren.
Het overleg daarover vond in een goede sfeer plaats. De heropening vindt in beginsel plaats per 4 april.
Partijen gaan werken aan een gezamenlijke overeenkomst, die naar verwachting binnen vijf weken gereed zal zijn.

In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de voortzetting van het gebruik van delen van landgoed Haarendael door de Gedenkplaats Haaren.

Daarnaast zullen elementen zijn:
– het gebruik door de Gedenkplaats gedurende het komende seizoen;
– gezamenlijk overleg van de betrokken partijen met de Gemeente Haaren over de toekomst van het landgoed;
– partijen streven naar continuïteit van het bestaan van de Gedenkplaats in de gebouwen van Haarendael;
– partijen erkennen over en weer het belang van de heer Vugts om te komen tot een adequaat verdienmodel voor het landgoed;
– partijen streven ernaar dat het gebruik door de Gedenkplaats na dit seizoen kan worden voortgezet.

Dit is het voorlopige sluitstuk van een spannende en roerige periode, die op 16 oktober 2017 begon.
Op die dag kregen wij een aanzegging van de zijde van huurder van het landgoed, dhr. W. Vugts, dat hij ons het gebruik van Haarendael per 30 november 2017 opzegde. Hij kon en wilde de kosten niet langer dragen nu de mogelijkheid van een rendabele exploitatie van het landgoed uitbleef, aldus zijn argumentatie. Hierover ontstond een uitvoerige briefwisseling, maar het leidde toch tot eenzijdige afsluiting van de toegang tot de gebouwen vanaf midden januari 2018.

Overleg met de huurder leverde in in eerste instantie geen oplossing, waarop wij ons tot de eigenaar Cello hebben gewend. Wij hebben deze instelling erop aangesproken dat wij al 18 jaren onafgebroken en in goede verstandhouding gebruik konden maken van de ons toegestande ruimten. Wij hebben daar veel waardering voor en hebben meermalen onze dank daarover uitgesproken. Nu was echter van groot belang Cello te overtuigen dat deze, weliswaar mondelinge, overeenkomst niet is beeindigd bij het aangaan van een huurovereenkomst door Cello met dhr. Vugts, maar dat die naast die huurovereenkomst is blijven bestaan.

Wij hebben ons daarom in het vervolg van het proces vooral op Cello gericht. Er volgde veel correspondentie over en weer, overleg met het gemeentebestuur en anderen en veelvuldig advies en tussenkomst van onze adviseurs en leden van het Comité van Aanbeveling.

Daarvoor gaat onze speciale dank uit naar deze adviseurs en de advocaat, die wij hebben geraadpleegd. Zij hebben veel tijd, energie en wijsheid gestoken in deze kwestie. Wij geraakten geleidelijk in intensief overleg met Cello en vervolgens ook met dhr. Vugts. Wij wilden tot het uiterste gaan om een juridische procedure te vermijden. Dat overleg ontwikkelde zich gaandeweg in een goede sfeer met het resultaat zoals hierboven kort is verwoord. Met vertrouwen gaan wij dit overleg nu voortzetten, in eerste instantie om tot de aangekondigde overeenkomst voor de middellange termijn te komen en uiteindelijk tot zekerheid te komen voor een duurzame aanwezigheid van de Gedenkplaats binnen het complex Haarendael. De Partijen hebben het belang daarvan onderschreven. De goede wil van iedereen geeft ons vertrouwen voor de toekomst.

Op woensdag 4 april kregen wij, na ruim 2 maanden, weer toegang tot onze ruimten binnen Haarendael. Eigenlijk zouden wij op dat moment op voorgaande zondag en woensdag al open hebben moeten zijn voor het publiek. Wij hadden op onze website en via plaatselijke nieuwsbladen het publiek medegedeeld, dat de openstelling tot nader orde werd uitgesteld. Ik hoop dat niemand voor een gesloten poort heeft gestaan. Zo ja, dan daarvoor onze oprechte excuses !

Jo Latijnhouwers,
Secretaris Gedenkplaats Haaren – Stichting Vriendenkring 1940 – 1945

Helaas …

Na een half jaar van ´dreigende maatregelen´ is het nu helaas eindelijk een feit: de poort van Landgoed Haarendael is op slot voor de Gedenkplaats Haaren!
W. Vugts heeft absoluut geen ‘bad feelings’ over de Gedenkplaats, maar hij wil niet meer voor de onkosten van deze huisvesting opdraaien, zolang hij geen toestemming heeft om hier ook wat geld te verdienen met de huisvesting van tijdelijke bewoners in de paviljoens.

“Zodra de Gemeente Haaren ons toestaat om hier ook wat geld te verdienen met deze gebouwen, is de Gedenkplaats weer van harte welkom.” … Aldus Vugts tijdens een toch aangenaam gesprek met ons bestuur.

We zijn ons nu aan het beraden wat te doen …
Er moet een oplossing komen, want we hebben een prachtig programma voor het komende seizoen, waaronder natuurlijk de officiële presentatie van het boek ´Een oord van bang wachten´, geschreven door Dr.Peter Bak op 26 mei a.s. Maar er komt ook, in samenwerking met examenstudenten van de creatief-technische MBO opleiding Sint Lucas, een prachtige nieuwe expositie! Tevens staat op de agenda het symposium: nieuwe perspectieven Nazi-gevangenissen en Polizeilager in Nederland, een nieuwe huisstijl en nieuwsbrief …
We hopen van harte dat de twee belangrijkste partijen (Gemeente Haaren en Vugts), na jaren van ‘strijd’, eindelijk tot een oplossing willen en kunnen komen!
We houden u op de hoogte over het verdere verloop van deze … soap.

Nieuwsbrief najaar 2017

Door omstandigheden hebben we moeten besluiten om de ‘Nieuwsbrief najaar 2017’ pas eind november  a.s. te publiceren.
In deze Nieuwsbrief zal de reden voor deze maatregel worden verteld.

Vriendelijke groet,

Jo Latijnhouwers
secretaris Gedenkplaats Haaren

Triest bericht …

Annie Ramakers-Dahmen

Na weinig vragen en klagen en moedig dragen,
is moeder in haar eigenwijze wijsheid, naar haar eigen weg

Anny Ramakers-Dahmen

* 30 juli 1932             Roermond             7 augustus 2017

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Draagster van het Verzetsherdenkingskruis


 

Tot ons verdriet ontvingen wij dit droevige bericht.

Anny was een van de initiatiefnemers voor de Gedenkplaats, nu 17 jaar geleden. Niets was haar te veel om de realisatie hiervan van de grond te krijgen.
Vanuit Roermond trotseerde zij de elementen “weer en verkeer” om bij iedere vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn.
Als voorzitter van het eerste uur gaf zij mede het gezicht aan de Gedenkplaats.

Hoewel zij de laatste jaren ernstig kampte met haar gezondheid, bleef zij betrokken bij al het wel en wee in Haaren.

We zijn haar zeer erkentelijk voor haar tomeloze inzet en alle energie die ze ons schonk.

ANNIE, hartelijk dank hiervoor!!

kinderen Pieter Dourlein

Vandaag, 12 juli, brachten enkele familieleden (kinderen) van Pieter Dourlein een bezoek aan de Gedenkplaats Haaren.

Pieter Dourlein was een gedropte agent in het kader van het Englandspiel, die na zijn arrestatie gevangen gezet werd in Kamp Haaren. Op 29 augustus 1943 weet hij, samen met Johan Ubbink, te ontsnappen en na een lange reis door  België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Gibraltar komen ze begin februari 1944 aan In Engeland!

De kinderen vertelden, dat het aanwezig zijn in de ruimten waar hun vader gevangen had gezeten en de ontsnappingsroute door het gebouw te volgen, een diepe indruk heeft gemaakt!

In de Nieuwsbrief najaar 2017 van de Gedenkplaats Haaren zal één van de dochters vertellen over hun indrukken.

Indrukwekkende rondleiding

Wij, fietsgroep “Vrouwen van toen”, hadden op 5 juli een rondleiding en waren na afloop hiervan allemaal erg onder de indruk van alles wat hier in de oorlog heeft plaatsgevonden. Vooral de verhalen over hoe de gang van zaken was e.d. heeft ons aangegrepen, zoals:

 • het verschil tussen gijzelaars en gevangenen
 • bij het brengen en halen van de was door familieleden proberen een briefje mee te smokkelen of naar elkaar te zwaaien
 • de binnenplaats die nu nog precies hetzelfde is (behalve de toen geblindeerde ramen) en waar de gevangenen gelucht werden
 • de intimidatie van gevangenen tijdens verhoren om bekentenissen te ontlokken
 • het ontruimen van het hele gebouw door boeren met karren, die daar 2 gulden per dag voor kregen
 • het “Englandspiel”, waarbij veel jonge mannen gevangen zijn genomen en de meesten gedood
 • het borduurwerk, gemaakt van uit een lint getrokken rode draadjes

Ook het gebouw met de prachtige gang en de kapel was indrukwekkend. Wel vinden we het erg jammer dat een gebouw met deze historie zo verloedert doordat het grotendeels buiten gebruik is.

En last but not least: de sprekende manier waarop Cees ons zijn verhaal vertelde maakte het voor ons een zeer fijne en zinvolle ochtend!

Dankjewel hiervoor!

Kranslegging BS De Klimop

13 april 2017

aankomstVanmiddag kwamen ca. 30 kinderen van groep 8 naar de Gedenkplaats Haaren, voor de jaarlijkse kranslegging.
Jaarlijks is dit een plechtige gebeurtenis, waarbij ook de burgemeester van de gemeente bij aanwezig is.

Voorafgaand aan deze plechtigheid heeft onze vrijwilliger Cees een gastles verzorgd in de klas, zodat de leerlingen weten en beseffen wat ze komen doen.
bij poortBij aankomst bij de ‘Poort der Zuchten’, een officieel herdenkingsmonument, kregen de kinderen weer een korte uitleg en konden ze vragen stellen. Verrassend welke vragen gesteld werden, zo verschillend!

Hierna hield Mevr. Zwijnsbergen, de burgemeester, een toespraak die heel toepasselijk was voor deze gebeurtenis en ook goed aansloot op de huidige situatie in de diverse oorlogsgebieden.

Nadat de grote krans tegen de poort was geplaatst, was er een minuut stilte en las een leerling een toepasselijk gedicht voor.
Ter afsluiting van deze mooie plechtigheid kon elke aanwezige (kinderen, begeleiders en belangstellenden) een rode tulp bij het monument leggen.

Dank aan de leerkrachten, kinderen, begeleiders, burgemeester, Cees en Annie voor de bloemen!

Opening expositieseizoen 2017-2018

Aan: Vrienden  Gedenkplaats Haaren
Haaren,    28 februari 2017

Geachte Mevrouw/Heer,

Namens het bestuur van de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van seizoen 2017-2018 op zaterdag 13 mei 2017.
U bent welkom vanaf 13.00 uur, graag ontvangen we u in de Aula van het voormalig Groot Seminarie, Raamse Akkers 15, 5076 PC te Haaren.

prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

Wij zijn heel blij dat we professor dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin bereid hebben gevonden tijdens deze bijeenkomst een inleiding te houden over

“Vrijheid van meningsuiting
in samenhang met andere fundamentele rechten”

Hij is bij uitstek deskundig op het terrein van de fundamentele rechten van de mens en een gezaghebbend geleerde op dit terrein.
Eind 2016 werd hem tijdens de 89e Dies Natalis van de Universiteit Tilburg de eretitel “Universiteitshoogleraar” (distinguished university professor) toegekend.

Zijn bijdrage past uitstekend bij het thema van onze huidige, tijdelijke expositie over legale en illegale nieuwsvoorziening tijdens de oorlog, omdat tegenwoordig deze fundamentele rechten  opnieuw onder druk staan.  De expositie laat zien waar dat toe kan leiden.

Het volledige programma van deze dag:

Aanvang officiële opening 14.00 uur

 1. Welkom door de dagvoorzitter, presentatie Gedenkplaats Haaren
 2. Openingstoespraak door de loco-burgemeester van de gemeente Haaren, dhr. Johan M. van den Brand

Muzikaal Intermezzo

 1. Ontsteken van de kaars door kinderen van de basisschool van Haaren

Muzikaal intermezzo

 1. Inleiding door professor dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin over ‘Vrijheid van meningsuiting in samenhang met andere fundamentele rechten’

Muzikaal intermezzo

 1. Gedicht, voorgedragen door leerlingen van de basisschool

Muzikaal intermezzo

 1. ‘Een oord van bang wachten’,  stand van zaken door dr. Peter Bak, schrijver- historicus, auteur van de integrale studie over kamp Haaren in oorlogstijd

Muzikaal intermezzo

 1. Korte herdenking, een minuut stilte, Wilhelmus, samenzang
 2. Afsluiting en uitnodiging voor de kranslegging bij de Poort der Zuchten
 3. Terug bij de Gedenkplaats, informeel samenzijn

De muzikale begeleiding is in handen van  het “Helvoirts klarinetkwartet”.

Het bestuur kijkt ernaar uit u te ontmoeten!

Jo Latijnhouwers, secretaris-coördinator

15-10-2016:

Sponsoractie boek

grafiek-sponsoring-16-10-15

 

Hartelijk dank aan alle schenkers!

Dankzij Uw bijdragen en toezeggingen zijn we inmiddels al een flinke stap dichter bij de realisering van het boek “Een oord van bang wachten”!
De schrijver, Peter Bak, is inmiddels begonnen met onderzoek: door ontelbare archieven spitten en overlevenden en nabestaanden interviewen.

De lotgevallen van zo’n duizend vooraanstaande politici, zakenlieden en andere notabelen die in het imposante Groot Seminarie als gijzelaar vastgehouden werden en van ca. 3000 verzetsstrijders die hier gevangen zaten, zijn in de loop der jaren fragmentarisch verteld, mondeling en op papier. Het hele verhaal van Kamp Haaren echter was nog niet geschreven, in tegenstelling tot andere gevangenissen en kampen, zoals Kamp Vught, Amersfoort, Westerbork e.a.

Om daadwerkelijk te kunnen gaan schrijven moeten we nog meer financiële middelen vinden waarvoor we nu hulp vragen aan allerlei fondsen…

Maar: alle bijdragen zijn nog steeds welkom!

Heeft u misschien nog geen bijdrage gegeven, dan kan dit natuurlijk nog steeds:

onze bankrekening is NL78RABO0118146106 ten name van Gedenkplaats Haaren
graag met vermelding ‘Bijdrage boek’ en uw naam en (post of mail) adres

Elke bijdrage is zeer welkom, maar sponsors van:

 • € 50 of meer ontvangen twee maal onze Nieuwsbrief in 2016
 • € 100 of meer ontvangen ook t.z.t. het boek ‘Een oord van bang wachten’
 • € 1000 of meer worden daarnaast nog vermeld op de pagina “Onze sponsors” (achter in het boek) en op onze website

 Voordelig schenken

Gedenkplaats Haaren is een ‘culturele ANBI’ stichting, dit houdt in dat schenkers van een speciale regeling gebruik kunnen maken.

Particulieren:

Particulieren die een bepaald bedrag doneren aan onze stichting, 125% van dit bedrag mogen aftrekken van hun inkomsten op hun aangifte inkomstenbelasting.
Voor meer info klik hier

Bij een eenmalige gift geldt hierbij wel een drempel van 1% van uw ‘verzamelinkomen’. Deze drempel vervalt als u periodiek, bijv. jaarlijks, elke kwartaal of elke maand, een bedrag schenkt, minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
Uw voordeel berekenen in dit geval?  Ga naar berekenen

Bedrijven:

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 150% van de gift aftrekken op de aangifte vennootschapsbelasting.
Voor een berekening wat het voordeligst is in uw situatie: geven in privé of zakelijk in bijv. de BV, gaat u naar berekenen het

Meer info vindt u hier