Voortbestaan Gedenkplaats in gevaar

  • door

Persbericht d.d. 2-8-2016:

Voortbestaan Gedenkplaats Haaren in gevaar

 

Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 en
ABS montage Haaren B.V. onderzoeken toekomst
Gedenkplaats Haaren op Landgoed Haarendael

 

Haaren, 2 augustus 2016 – Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945, beheerder van Gedenkplaats Haaren, en ABS montage Haaren B.V., de nieuwe exploitant van landgoed Haarendael, gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om op landgoed Haarendael, Gedenkplaats Haaren voor een langere periode voort te zetten. Dit blijkt uit een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen bestuurders van Stichting Vriendenring Haaren 1940-1945, de heren J. Latijnhouwers en J. van Kollenburg en ABS montage Haaren B.V., de heer W. Vugts.

Aanleiding voor het gesprek is de recente ontwikkeling op landgoed Haarendael. Landgoed Haarendael, eigendom van stichting Cello, is per 1 juli 2016 langjarig verhuurd aan ABS Montage Haaren B.V.
Stichting Cello heeft het gebruik als huisvesting t.b.v. verstandelijk beperkte bewoners beëindigd in 2012. Via een voorgeschreven transparante en open biedprocedure heeft Cello het Landgoed verkocht aan een zustervennootschap van ABS Montage Haaren, eveneens eigendom van W. Vugts. De gemeente heeft aangegeven dat zij wil voorkomen dat Vugts het landgoed in gebruik neemt en heeft daartoe in 2013 de Wet Voorkeursrecht gemeente gevestigd op het landgoed, waardoor stichting Cello bij verkoop het Landgoed te koop moet aanbieden aan de gemeente Haaren. De gemeente Haaren heeft in 2014 een aanbod tot verkoop van Stichting Cello geweigerd.

Stichting Cello heeft per 1 juli 2016 het Landgoed langjarig verhuurd aan ABS Montage Haaren, die vanaf 1 juli 2016 voor Stichting Cello het Landgoed Haarendael exploiteert.
Eigenaar en exploitant zijn voornemens de bestemming van het landgoed te wijzigen binnen de kaders van de bestemmingen zoals aangegeven in de in 2012 unaniem door de gemeenteraad van Haaren aangenomen structuurvisie landgoed Haarendael. Er is een ruime periode van ca. 5 jaar uitgetrokken voor het wijzigen van de bestemming. Gedurende de bestemmingswijziging willen eigenaar en exploitant het landgoed gedeeltelijk in gebruik geven als tijdelijke huisvesting (voor o.a. buitenlandse seizoen-arbeiders). Eigenaar en exploitant zijn ook bereid mee te werken aan de eerder door het College en Gemeenteraad van Haaren aangegeven beoogde gewenste gebruik als Agrarische onderwijscampus en tijdelijk AZC. De gemeente had hiertoe eerder een overeenkomst gesloten met een ondernemer uit Tilburg. De gemeente Haaren heeft verschillende procedures geëntameerd tegen het huidige in gebruik geven aan (een onderneming) van de Haarense ondernemer Vugts en allen in eerste aanleg verloren. De gemeente heeft beroep aangetekend.  Vugts: “Het college toont zich een slecht verliezer en weigert met elk initiatief van mij en Cello mee te werken, anders dan bij haar eigen voorkeur kandidaat, pure willekeur!”

Stichting Cello heeft jarenlang de stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 gefaciliteerd en was bij machte dat financieel te dragen. De nieuwe exploitant ABS montage Haaren heeft aangegeven dat zij bereid is de Gedenkplaats Haaren onderdak te bieden, mits zij in staat gesteld wordt een gezonde exploitatie op het landgoed te voeren. Deze mogelijkheid wordt op dit moment door de gemeente Haaren niet mogelijk gemaakt!

Wim Vugts:

”Ik draag Gedenkplaats Haaren een warm hart toe en zie duidelijk de grote maatschappelijke waarde die Gedenkplaats Haaren heeft, voor de laatste nog levende mensen uit de generatie die op Haarendael geïnterneerd heeft gezeten en ook voor de nieuwe generaties om te blijven gedenken. Maar de gemeente werkt mij op alle mogelijkheden tegen en staat op geen enkele manier open om tot een redelijke exploitatie te komen. Daardoor loopt niet alleen het voortbestaan van Gedenkplaats Haaren gevaar, maar ook het verhelpen van het jarenlange achterstallige onderhoud van het voormalige Grootseminarie! Toch bijzonder. Enerzijds is de gemeente sedert 2012 verantwoordelijk voor de kwaliteit van Monumentenzorg. En anderzijds, du moment dat eigenaar en exploitant de handen in één slaan om een monument op te knappen en het poppetje de gemeente tegenstaat, doen ze er alles aan om kennelijk het onderhoud van het Monument economisch onhaalbaar te maken”.

Jo Latijnhouwers:

“Wij zijn Stichting Cello erkentelijk, dat zij zoveel jaren Gedenkplaats Haaren heeft kunnen faciliteren. Cello heeft ons er steeds op gewezen, dat zij bij eigendomswijziging geen garantie kan geven over het voortbestaan van deze facilitering. Als bestuur hebben wij steeds uitgesproken met elke nieuwe eigenaar onbevooroordeeld in overleg te willen treden over de voortgang van onze activiteiten, erop vertrouwend dat iedere nieuwe eigenaar het belang ervan inziet. Nu Cello de exploitatie van Haarendael verregaand heeft overgedragen aan ABS Montage Haaren B.V. van dhr. W. Vugts geldt die houding onverminderd ook voor dit bedrijf en deze ondernemer. Wij zijn verheugd met de positieve grondhouding van de heer Vugts om het gebruik van delen van landgoed Haarendael door Gedenkplaats Haaren voor langere tijd veilig te stellen. Wij hebben echter ook begrip dat daarvoor wel een voor Vugts dekkende exploitatie haalbaar moet zijn. Omdat de gemeente eerder liet aantekenen (Brabants Dagblad augustus 2015) dat Gedenkplaats Haaren op landgoed Haarendael zou blijven, hebben wij contact gezocht met het College en een gesprek gehad met wethouder van den Brand. Deze gaf echter aan in deze situatie niets voor de Gedenkplaats Haaren te kunnen betekenen…..”

ABS montage Haaren en Stichting Vriendenkring Haaren hebben afgesproken in de tweede helft van 2016 te onderzoeken in hoeverre een exploitatie van Haarendael kostendekkend is te krijgen, waarbij Gedenkplaats Haaren een langjarig gebruik zou kunnen bewerkstelligen. Diverse stakeholders in politiek en maatschappij zullen daartoe opgeroepen worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *