Vriendenkring

Nieuwsbrief 3De ‘Stichting Vriendenkring Haaren 40-45’ is de organisator van ‘Gedenkplaats Haaren’.
Onze vrijwilligers werken al ruim 15 jaar met hart en ziel om de herinneringen aan de bewoners en slachtoffers van de ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ levend te houden. Dit doen zij door allerlei activiteiten te organiseren, waarbij tevens het beheer van de eigen collectie en de diverse ruimtes een belangrijke rol spelen.
Hiervoor zijn echter, naast het enthousiasme en tijd, ook financiële middelen nodig …

Draagt u de herinneringen aan en het herdenken van de oorlogsslachtoffers ook een warm hart toe, wordt dan vriend van de ‘Gedenkplaats Haaren’ met een vrijwillige donatie.
Na ontvangst van uw eerste gift wordt uw naam als lid van onze Vriendenkring genoteerd. U ontvangt dan 2 maal per jaar onze nieuwsbrief, alsmede een persoonlijke uitnodiging voor de officiële openingen van onze exposities.
Zou u dit lidmaatschap op enig moment willen beëindigen, dan volstaat een schriftelijke opzegging of mail.

U kunt zich aanmelden als ‘Vriend’ per mail of telefonisch en binnenkort met een online formulier.
Wilt u echter eerst meer informatie, stuurt u dan een mailtje naar vriend@gedenkplaats-haaren.nl met uw naam en telefoon nummer , waarna wij contact met u opnemen.

Doneren

U kunt zelf bepalen wanneer, hoeveel en hoe vaak u een bijdrage wilt geven, bijv.:

  • jaarlijks een bedrag
  • u geeft uw bank opdracht om periodiek (bijv. per maand, kwartaal, half jaar of jaar) een bedrag over te maken. Dit kunt u op elk moment ook weer wijzigen of stopzetten
  • via telebankieren kunt u ook meerdere giften ‘vooruit plannen’ of een periodieke betaling invoeren
  • met een legaat in uw testament of via een codicil
Dankzij de ANBI-status ontvangen wij alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan ‘Gedenkplaats Haaren’.
Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van onze stichting kunt u het best uw notaris raadplegen. Wilt u periodiek schenken dan kunt u contact met ons opnemen, in gezamenlijk overleg kunnen we dan de benodigde stukken op (laten) maken.

Ons bankrekening nummer is NL78RABO0118146106 t.n.v. ‘Stichting Vriendenkring Haaren 40-45.

Belasting voordeel

Giften - belastingteruggave BGedenkplaats Haaren is een ‘culturele ANBI’ stichting.
Dit houdt in dat particulieren die geld doneren aan deze stichting bij de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken.
Bij een eenmalige gift geldt hierbij een drempel van 1% van uw ‘verzamelinkomen’.  Uw voordeel berekenen? Ga naar Berekenhet.nl

Deze drempel vervalt als u periodiek, bijv. jaarlijks, elke kwartaal of elke maand, een bedrag schenkt, minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
Uw voordeel berekenen in dit geval?  Ga naar Berekenhet.nl/periodiek

Bedrijven:

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor een berekening wat het voordeligst is in uw situatie: geven in privé of zakelijk in de BV, gaat u naar Berekenhet.nl/zakelijk of prive

Meer info op de site van de belastingdienst.

 

Schenking in natura

Gift 2Bestaat uw gift uit voorwerpen, papieren en/of foto’s bijv.,  bel of schrijf ons even om een afspraak te maken. U kunt het zelf brengen, maar wij willen het ook graag bij u op komen halen!

Terug