Opening expositieseizoen 2017-2018

  • door

Aan: Vrienden  Gedenkplaats Haaren
Haaren,    28 februari 2017

Geachte Mevrouw/Heer,

Namens het bestuur van de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van seizoen 2017-2018 op zaterdag 13 mei 2017.
U bent welkom vanaf 13.00 uur, graag ontvangen we u in de Aula van het voormalig Groot Seminarie, Raamse Akkers 15, 5076 PC te Haaren.

prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

Wij zijn heel blij dat we professor dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin bereid hebben gevonden tijdens deze bijeenkomst een inleiding te houden over

“Vrijheid van meningsuiting
in samenhang met andere fundamentele rechten”

Hij is bij uitstek deskundig op het terrein van de fundamentele rechten van de mens en een gezaghebbend geleerde op dit terrein.
Eind 2016 werd hem tijdens de 89e Dies Natalis van de Universiteit Tilburg de eretitel “Universiteitshoogleraar” (distinguished university professor) toegekend.

Zijn bijdrage past uitstekend bij het thema van onze huidige, tijdelijke expositie over legale en illegale nieuwsvoorziening tijdens de oorlog, omdat tegenwoordig deze fundamentele rechten  opnieuw onder druk staan.  De expositie laat zien waar dat toe kan leiden.

Het volledige programma van deze dag:

Aanvang officiële opening 14.00 uur

  1. Welkom door de dagvoorzitter, presentatie Gedenkplaats Haaren
  2. Openingstoespraak door de loco-burgemeester van de gemeente Haaren, dhr. Johan M. van den Brand

Muzikaal Intermezzo

  1. Ontsteken van de kaars door kinderen van de basisschool van Haaren

Muzikaal intermezzo

  1. Inleiding door professor dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin over ‘Vrijheid van meningsuiting in samenhang met andere fundamentele rechten’

Muzikaal intermezzo

  1. Gedicht, voorgedragen door leerlingen van de basisschool

Muzikaal intermezzo

  1. ‘Een oord van bang wachten’,  stand van zaken door dr. Peter Bak, schrijver- historicus, auteur van de integrale studie over kamp Haaren in oorlogstijd

Muzikaal intermezzo

  1. Korte herdenking, een minuut stilte, Wilhelmus, samenzang
  2. Afsluiting en uitnodiging voor de kranslegging bij de Poort der Zuchten
  3. Terug bij de Gedenkplaats, informeel samenzijn

De muzikale begeleiding is in handen van  het “Helvoirts klarinetkwartet”.

Het bestuur kijkt ernaar uit u te ontmoeten!

Jo Latijnhouwers, secretaris-coördinator

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *